Apocalypse Explained (Whitehead translation)


Ky është një përkthim i: Apocalypsis Explicata, nga Swedenborg, Emanuel

Vepra origjinale nuk u botua nga autori i saj.

Përkthyer në English


Përshkrim:

This exegesis of the "Book of Revelation" was drafted from 1757-1759, but wasn't finished. (Later, in 1766, Swedenborg tackled "Revelation" again, reworking and condensing, and published "Apocalypse Revealed".)

Rreth këtij përkthimi:

This exegesis of the "Book of Revelation" was drafted from 1757-1759, but wasn't finished. (Later, in 1766, Swedenborg tackled "Revelation" again, reworking and condensing, and published "Apocalypse Revealed".)

Data e krijimit: 1911-1912

Kredia: Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.

E drejta e autorit: Swedenborg Foundation

Copyright by the Swedenborg Foundation, West Chester, Pennsylvania. All rights reserved.

Liçensë: Used with permission - shih termat

Marrë nga: https://swedenborg.com/


Të dhënat e publikimit:

Publikuar: 1911-1912 në New York, NY, USA nga Swedenborg Foundation


Citim i sugjeruar:

Apocalypse Explained. [Written in 1758-1759, not published by the author.] Translated. New York, NY, USA: Swedenborg Foundation, 1911-1912. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Mbrapa