Il Bambino Gesù (Video)

Nga New Christian Bible Study Staff (makinë e përkthyer në Italiano)
     

Luaj Video

Potete leggere la storia senza tempo anche in Luca 2.