Zgjidhni një libër për të filluar leximin.

Pyatiknizhie Moiseya (Makariya 1825)

Bibla e Shenjtë

Start reading

E drejta e autorit/Atributi:

Russian: Makarij Translation (Pentateuch) (1825)The Pentateuch of Moses in Russian (archimandrite Makarij translation) or 1825

The electronic edition comes from Sergej A. Fedosov's Slavic Bible for Windows (http://come.to/sbible)

Liçensë — Public domain