Det Norsk Bibelselskap (1930)


E drejta e autorit/Atributi:

Liçensë — Public domain


Mbrapa