Hesekiel 15:8

Studimi

       

8 Ja minä teen maan autioksi, koska he ovat olleet uskottomat; sanoo Herra, Herra."