2 kroonikat 16:5

Studimi

       

5 Kui Baesa seda kuulis, siis ta loobus Raamat kindlustamast ja katkestas oma töö.