Из произведений Сведенборга

 

Hemel en Hel # 170

Изучить этот эпизод

  
/ 603  
  

170. DE UITBEELDENDE DINGEN EN DE SCHIJNBAARHEDEN IN DEHEMEL

Demens die alleen volgens het natuurlijke licht denkt, kan niet begrijpen dat er in de hemel iets zou zijn, dat aan de dingen van de aarde gelijk is; en dit, omdat hij volgens dit licht heeft gedacht en zich heeft bevestigd in de mening, dat engelen niets dan geest en dat geesten als het ware etherische vormen zijn; dat zij zodoende geen zintuigen hebben zoals de mens, dus ook geen ogen en dat, als zij geen ogen hebben, er ook geen voorwerpen voor het gezicht zijn; terwijl daarentegen de engelen al de zintuigen hebben die de mens heeft, ja zelfs nog veel fijner en ook het licht, waaruit zij zien, veel helderder is dan dat waaruit de mens ziet. Dat de engelen mensen in de volmaakte gestalte zijn en zich in het bezit van alle zinnen verheugen, kan men boven in nr. 73-77 zien; en dat het licht van de hemel veel helderder is dan het licht van de aarde, in nr. 126-132.

  
/ 603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.

Из произведений Сведенборга

 

Hemel en Hel # 126

Изучить этот эпизод

  
/ 603  
  

126. LICHT EN WARMTE IN DEHEMEL

Mensendie alleen maar denken op basis van de natuur, kunnen onmogelijk begrijpen dat er in de hemel licht bestaat. Toch is er in de hemelen een dusdanig helder licht dat dit het aardse middaglicht vele malen overtreft. Dit licht heb ik dikwijls gezien, zowel 's avonds als 's nachts. Eerst verwonderde ik mij hierover, wanneer ik de engelen hoorde zeggen dat het licht van de aarde in vergelijking met dat van de hemel nauwelijks meer is dan een schaduw, maar nu ik het gezien heb, kan ik het betuigen. De helderheid en pracht zijn onbeschrijfelijk. Alles wat ik in de hemel zag, zag ik in dit licht, dus helderder en duidelijker dan de dingen op aarde.

  
/ 603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.