Из произведений Сведенборга

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus # 4300

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus (Weevers vertaling)      

Изучить этот эпизод

Перейти в раздел / 10837  

← предыдущие   следующие →

4300. En de zon rees hem op; dat dit de verbinding van de goede dingen betekent, staat vast uit de betekenis van het verrijzen van de zon, namelijk de verbinding van de goede dingen; dat door het opgaan van de dageraad wordt aangeduid dat de verbinding nabij is of aanvangt, zie nr. 4283; hieruit volgt dat het verrijzen van de zon de verbinding zelf is; want de zon betekent in de innerlijke zin de hemelse liefde, nrs. 1529, 1530, 2441, 2495, 3636, 3643, 4060; dus de goede dingen, want deze zijn van die liefde; wanneer de hemelse liefde zich bij de mens openbaart, dat wil zeggen, wanneer zij wordt bemerkt, dan wordt er gezegd dat de zon hem verrijst, want dan worden de goede dingen van die liefde met hem verbonden.

(:Ссылки Hemelse Verborgenheden 1529-1530, Genesis 32:31)

Перейти в раздел / 10837  

← предыдущие   следующие →

   Изучить этот эпизод
Из работ Сведенборга

Inbound References:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 4278, 4779, 7988

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 121


   Инструменты исследований Сведенборга

Другие Ново-Христианские комментарии

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl

Из произведений Сведенборга

 

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer # 248

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer (Janssens vertaling)      

Изучить этот эпизод

Перейти в раздел / 325  

← предыдущие   следующие →

(В этой версии или переводе, текст этого отрывка не существует; нажмите "Read Next&rdquo, чтобы двигаться вперед)

Перейти в раздел / 325  

← предыдущие   следующие →

   Изучить этот эпизод
Из работ Сведенборга

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 69, 92, 119, 120, 122, 146, 329, 357, 401, 411, 412, 430, 504, 519, 539, 587, 655, 701, 724

Spiritual Experiences 6088


   Инструменты исследований Сведенборга


Published by Swedenborg Boekhuis.


Переведите