Из произведений Сведенборга

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus # 1383

Изучить этот эпизод

        
/ 10837  
  

1383. GENESIS – TWAALFDE HOOFDSTUK

De innerlijke gewaarwording van geesten en engelen, en de sferen in het andere leven. Onder de wonderen in het andere leven behoren de innerlijke gewaarwordingen; hiervan bestaan twee soorten: de ene, die de engelen eigen is, bestaat hierin, dat zij innerlijk gewaarworden, wat waar en goed is, en wat van de Heer komt, wat van henzelf, en verder, wanneer dat wat zij denken, spreken en doen, van henzelf komt, vanwaar het is en van welke aard. De andere soort, die allen met elkaar gemeen hebben, en welke de engelen in de hoogste volmaaktheid bezitten en de geesten overeenkomstig hun hoedanigheid, bestaat hierin, dat zij bij de eerste nadering van de ander weten, van welke aard hij is

  
/ 10837  
  
   Изучить этот эпизод
Table of Contents
INHOUD. 6 GENESIS - TWEEDE HOOFDSTUK. 67 INHOUD. 190 INHOUD 324 INHOUD. 460 INHOUD 554 INHOUD 701 INHOUD. 832 INHOUD 971 INHOUD 1130 INHOUD 1279 INHOUD 1401 INHOUD 1535 INHOUD 1651 INHOUD 1778 GENESIS ZESTIENDE HOOFDSTUK 1886 INHOUD 1985 INHOUD 2136 INHOUD 2312 INHOUD 2496 INHOUD 2610 GENESIS 22:1-24 2764 INHOUD 2901 INHOUD 3012 INHOUD 3230 INHOUD 3357 INHOUD 3490 INHOUD 3656 DE INHOUD 3758 INHOUD In het voorafgaande hoofdstuk werd door de vier zonen van Jakob uit Lea gehandeld over de staat van de Kerk of van de mens die een Kerk wordt, ten aanzien van de opklimming vanuit het ware dat van het geloof is, tot het goede dat van de liefde is; in dit hoofdstuk wordt door de zonen 3902 DE INHOUD 4061 DE INHOUD 4232 DE INHOUD 4336 DE INHOUD 4425 Dit hoofdstuk gaat in de interne zin in op hoe al het andere in het Natuurlijke van de Heer Goddelijk werd gemaakt, de innerlijke aspecten van het Natuurlijke die nu door God 'Goddelijk wezen' werden gemaakt. 4536 DE INHOUD 4639 DE INHOUD 4665 DE INHOUD 4811 DE INHOUD 4960 INHOUD 5072 DE INHOUD 5191 GENESIS – TWEEENVEERTIGSTE HOOFDSTUK 5397 DE INHOUD 5574 DE INHOUD 5728 INHOUD 5867 INHOUD 5994 INHOUD 6059 DE INHOUD 6216 INHOUD 6328 INHOUD 6497 HOOFDSTUK 1 6634 HOOFDSTUK 2 6713 HOOFDSTUK 3 6825 INHOUD 6939 HOOFDSTUK 5 7087 HOOFDSTUK 6 7183 HOOFDSTUK 7 7264 HOOFDSTUK 8 7378 HOOFDSTUK 9 7495 HOOFDSTUK 10 7628 HOOFDSTUK 11 7763 HOOFDSTUK 12 7822 HOOFDSTUK 13 8038 HOOFDSTUK 14 8125 HOOFDSTUK 15 8258 HOOFDSTUK 16 8395 HOOFDSTUK 17 8554 HOOFDSTUK 18 8641 HOOFDSTUK 19 8748 HOOFDSTUK 20 8859
Из работ Сведенборга
Другие Ново-Христианские комментарии
Видео-ролики из Фонда Сведенборга

The videos shown here are provided by our friends at Off The Left Eye, a project of the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: offthelefteye.com.


Angels Can Tell Who Is Influencing Their Thoughts

In this episode, we’re exploring passages from Swedenborg’s "Secrets of Heaven", number 1383.


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl

Из произведений Сведенборга

 

Arcana Coelestia # 2144

Изучить этот эпизод

        
/ 10837  
  

2144. 'In the oak-groves of Mamre' means the character of the perception. This is clear from the representation and meaning of 'oak-groves', and also from the representation and meaning of 'Mamre'. What oak-groves in general represented and meant has been shown in Volume One, in 1442, 1443, and what the oak-grove of Mamre specifically represented and meant, in 1616, namely perceptions, though of a human kind such as spring from factual knowledge and from the initial rational concepts derived from that knowledge.

(:Ссылки Arcana Coelestia 1442-1443)


[2] What perception is, is totally unknown at the present day, for nobody today possesses the kind of perception that the ancient and especially the most ancient people possessed. The latter knew from perception whether a thing was good and consequently whether it was true. There was an influx from the Lord by way of heaven into the rational part of their minds, and from that influx when they thought about anything holy, they perceived instantly whether a thing was so or was not so. Later on such perception with mankind perished and people began to entertain heavenly ideas no more but only worldly and bodily ones; and when this happened the place of such perception was taken by conscience (which also is a kind of perception), for acting contrary to conscience and according to conscience is nothing else than discerning from conscience whether a thing is so or not so, or whether it ought to be done.

[3] But perception that goes with conscience does not originate in inflowing good but in truth which from earliest childhood has been implanted in the rational part of the mind in accordance with the holiness of people's worship, and after that has been confirmed; for that truth alone is believed by them to be good. Consequently conscience is a kind of perception, but it has its origin in truth such as this; and when charity and innocence are introduced into it by the Lord, the good that goes with that conscience is then brought into being. These few considerations show what perception is. Yet between perception and conscience there is a wide difference. See what has been stated about perception in Volume One, in 104, 125, 371, 483, 495, 503, 521, 536, 597, 607, 784, 865, 895, 1121, 1616; about the perception spirits and angels have, in 202, 203, 1008, 1383, 1384, 1390-1392, 1394, 1397, 1504; and about the learned not knowing what perception is, in 1387.

(:Ссылки Arcana Coelestia 202-203, 1383-1384)


[4] As regards the Lord when He lived in the world, all of His thought sprang from Divine perception since He alone was a Divine and Celestial Man. For He has been the only one in whom Jehovah Himself was present and from whom His perception came, also dealt with in Volume One, in 1616, 1791. His perceptions became more and more interior the closer He came to union with Jehovah. The nature of His perception at this time becomes clear from what has been stated in Volume One, in 1616, about the oak-groves of Mamre; and then the nature of it when He perceived the things contained in this chapter is described in what follows below.

(:Ссылки Genesis 18:1)

  
/ 10837  
  
   Изучить этот эпизод
Из работ Сведенборга

Inbound References:

Arcana Coelestia 2831, 5145, 10155, 10290

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 140


   Инструменты исследований Сведенборга

Другие Ново-Христианские комментарии

  Духовные темы:

Perception


Объяснения Слов или Фраз:

Oak groves of Mamre


Словарь терминов, используемых Сведенборгом

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Переведите