Из произведений Сведенборга

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus # 1

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus (Weevers vertaling)      

Изучить этот эпизод

Перейти в раздел / 10837  

← предыдущие   следующие →

1. Dat het Woord van het Oude Testament verborgenheden van de hemel bevat, en dat zowel het geheel als elke bijzonderheid daarvan op de Heer betrekking heeft, op Zijn hemel, op de Kerk, op het geloof en de dingen van het geloof, kan geen sterveling uit de letter opmaken. Uit de letter of uit de letterlijke zin ziet niemand iets anders, dan dat het in het algemeen gaat over de uiterlijke dingen van de Joodse Kerk, terwijl er overal een innerlijke zin is, dat nergens in het uiterlijke aan het licht komt, behalve dan het zeer weinige dat de Heer onthuld heeft en aan de apostelen heeft ontvouwd; zo bijvoorbeeld, dat de offeranden de Heer betekenen, het land Kanaän en Jeruzalem en ook het Paradijs, de hemel betekenen, waarom dan ook van het hemelse Kanaän en Jeruzalem gesproken wordt.

(:Ссылки Mattheüs 6:33)

Перейти в раздел / 10837  

← предыдущие   следующие →

   Изучить этот эпизод
Из работ Сведенборга

Inbound References:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 1885

Over het Witte Paard waarvan gesproken wordt in de Openbaring, Kap. 19 11

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 260


   Инструменты исследований Сведенборга


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl

Из произведений Сведенборга

 

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer # 260

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer (Janssens vertaling)      

Изучить этот эпизод

Перейти в раздел / 325  

← предыдущие   следующие →

(В этой версии или переводе, текст этого отрывка не существует; нажмите "Read Next&rdquo, чтобы двигаться вперед)

Перейти в раздел / 325  

← предыдущие   следующие →

   Изучить этот эпизод
Из работ Сведенборга

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 36, 159, 329, 351


   Parallel Passages:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 1871

Spiritual Experiences 2164, 2165

Over het Witte Paard waarvan gesproken wordt in de Openbaring, Kap. 19 11


   Инструменты исследований Сведенборга

Другие Ново-Христианские комментарии

Published by Swedenborg Boekhuis.


Переведите