Из произведений Сведенборга

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus # 1

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus (Weevers vertaling)      

Изучить этот эпизод

Перейти в раздел / 10837  

← предыдущие   следующие →

1. Dat het Woord van het Oude Testament verborgenheden van de hemel bevat, en dat zowel het geheel als elke bijzonderheid daarvan op de Heer betrekking heeft, op Zijn hemel, op de Kerk, op het geloof en de dingen van het geloof, kan geen sterveling uit de letter opmaken. Uit de letter of uit de letterlijke zin ziet niemand iets anders, dan dat het in het algemeen gaat over de uiterlijke dingen van de Joodse Kerk, terwijl er overal een innerlijke zin is, dat nergens in het uiterlijke aan het licht komt, behalve dan het zeer weinige dat de Heer onthuld heeft en aan de apostelen heeft ontvouwd; zo bijvoorbeeld, dat de offeranden de Heer betekenen, het land Kanaän en Jeruzalem en ook het Paradijs, de hemel betekenen, waarom dan ook van het hemelse Kanaän en Jeruzalem gesproken wordt.

(:Ссылки Mattheüs 6:33)

Перейти в раздел / 10837  

← предыдущие   следующие →

   Изучить этот эпизод
Из работ Сведенборга

Inbound References:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 1885

Over het Witte Paard waarvan gesproken wordt in de Openbaring, Kap. 19 11

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 260


   Инструменты исследований Сведенборга


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl

Комментарий

 

Mindful Communication Challenge 4 of 5 – Is it useful?      

Написано Rev. Todd Beiswenger


Чтобы продолжить поиск во время прослушивания, воспроизведите аудио в новом окне.

This week we introduce a new filter into the program which is, "Is it useful?" Something can be true, and can even be kind, but not actually useful to say. That's the focus - can we refrain from saying things that aren't actually useful? This filter is important as we try to bring heaven to earth because the Lord's kingdom is a kingdom of uses. Things only exist if they have a use. There are no frivolous creations! When we speak, we too create, so let's make sure the things we create have a purpose.

(:Ссылки Arcana Coelestia 1, 4730; Ephesians 4:22-29; James 3:1-12; Matthew 12:33-37)


Переведите