Библия

 

Daniel 7

Afrikaans 1953     

Исследование внутреннего смысла

← предыдущие   следующие →

1 In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel.

2 Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring;

3 en vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander.

4 Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad; ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit is en daaraan 'n mensehart gegee is.

5 En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig; en drie ribbes was in sy bek tussen sy tande; en só het hulle vir hom gesê: Staan op, eet baie vleis.

6 Daarna het ek gesien, en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, en dit het vier vlerke van 'n voël op sy rug gehad; ook het die dier vier koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee.

7 Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad.

8 Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was soos mens-, en 'n mond wat groot dinge spreek.

9 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en 'n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur;

10 'n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.

11 Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is.

12 Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur.

13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van 'n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.

14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

15 Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik.

16 Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles; en hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak:

17 Hierdie groot diere wat vier is--vier konings sal uit die aarde opstaan;

18 en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.

19 Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het,

20 en oor die tien horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander.

21 Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin,

22 totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.

23 Só het hy gesê: Die vierde dier--die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.

24 En die tien horings--uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal ná hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.

25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd.

26 Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig.

27 Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.

28 Hier is die einde van die saak. Wat my, Daniël, betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar.

← предыдущие   следующие →

   Исследование внутреннего смысла
Сведенборг

Основное объяснение (я) из произведений Сведенборга:

Arcana Coelestia 1326, 10455

Apocalypse Revealed 748

De Verbo (The Word) 5

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 178

Scriptural Confirmations 4, 37


Другие упоминания Сведенборга о этой главе:

Arcana Coelestia 49, 934, 1066, 1607, 1990, 2547, 2832, ...

Apocalypse Revealed 24, 36, 47, 49, 101, 166, 229, ...

Conjugial Love 26, 81, 193

Divine Providence 134

The Lord 4, 6, 10, 26, 42, 48, 52

Sacred Scripture 49, 86

Life 61

Heaven and Hell 171

True Christian Religion 1, 113, 157, 223, 251, 262, 288, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 36, 63, 67, 70, 175, 195, 199, ...

On the Athanasian Creed 41

Canons of the New Church 37

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

An Invitation to the New Church 10

Marriage 0, 1, 113

Другие комментарии

  Рассказы:


Проповеди:


  Комментарий (pdf)


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 37:11

Numbers 12:6

Deuteronomy 28:49

1 Kings 22:19

Job 25:3

Psalms 2:6, 8, 50:3, 90:2, 93:2, 97:3, 103:19, 21, 145:13, 149:5

Isaiah 6:1, 9:6, 13:18, 17:12, 66:15

Jeremiah 4:7, 49:19, 51:42

Ezekiel 1:16, 26

Daniel 2:1, 38, 39, 40, 44, 4:16, 7:1, 15, 8:1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 21, 22, 27, 9:27, 11:36, 45, 12:7

Obadiah 1:17

Habakkuk 2:2

Zechariah 1

Matthew 16:28, 19:28, 24:30, 26:64, 28:18

Luke 1:33, 2:13, 12:32, 21:27

John 3:35, 5:27, 12:34

Acts of the Apostles 1:6

1 Corinthians 6:2, 15:27

Hebrews 12:22

Revelation 1:7, 13, 14, 4:2, 5:7, 7:1, 11:2, 7, 15, 18, 12:14, 13:1, 2, 5, 7, 15, 17:7, 12, 19:20, 20:4, 9, 12, 22:5

Word/Phrase Explanations

gesien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kant
'Side' signifies good or spiritual love.

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

wit
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

wiele
'Wheels,' as in Exodus 14:25, signify the power of proceeding and divine intelligence. 'Wheels,' as in Isaiah 5:28, signify the doctrine of natural truth. 'Wheels,'...

geopen
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

ewige
It is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Time is an aspect of physical reality that no...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

spreek
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

wet
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

onder
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Coming with Clouds of Heaven
Project | Ages 7 - 17

Из произведений Сведенборга

 

Apocalypse Revealed # 256

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Перейти в раздел / 962  

← предыдущие   следующие →

256. CHAPTER 5

1. And I saw in the right hand of Him who sat on the throne a book written inside and on the back, sealed with seven seals. 2 Then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, "Who is worthy to open the book and to loose its seals?" 3 And no one in heaven or on the earth or under the earth was able to open the book, or to look in it. 4 So I wept much, that no one was found worthy to open and read the book, or to look in it. 5 But one of the elders said to me, "Do not weep. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has prevailed to open the book and to loose its seven seals." 6 And I looked, and behold, in the midst of the throne and of the four living creatures, and in the midst of the elders, a Lamb standing as though slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven spirits of God sent out into all the earth. 7 Then He came and took the book out of the right hand of Him who sat on the throne.

8. Now when He had taken the book, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb, each having a lyre, and a golden bowl full of incense, which are the prayers of the saints. 9 And they sang a new song, saying, "You are worthy to take the book and to open its seals, because You were slain and have redeemed us to God by Your blood, out of every tribe and tongue and people and nation, 10 and have made us kings and priests to our God; and we shall reign on the earth."

11. Then I looked, and I heard the voice of many angels around the throne, the living creatures, and the elders; and the number of them was ten thousand times ten thousand, and thousands of thousands, 12 saying with a loud voice, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom, and... honor and glory and blessing!"

13. And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth and such as are in the sea, and all that are in them, I heard saying, "Blessing and honor and glory and strength be to Him who sits on the throne, and to the Lamb, forever and ever!"

14. Then the four living creatures said, "Amen!" And the twenty-four elders fell down and worshiped Him who lives forever and ever.

THE SPIRITUAL MEANING

The Contents of the Whole Chapter

The meaning is that the Lord in His Divine humanity will execute a judgment based on the Word and in accordance with it, because He embodies the Word; and that all in the three heavens acknowledge this.

The Contents of the Individual Verses:

Verse ContentsSpiritual Meaning
1. And I saw in the right hand of Him who sat on the throne a book written inside and on the back,The Lord in respect to His underlying Divinity from eternity, to whom belongs omnipotence and omniscience, and who embodies the Word,
sealed with seven seals.the Word completely hidden from angel and man.
2. Then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice,Divine truth flowing in from the Lord deeply in angels and people.
"Who is worthy to open the book and to loose its seals?"Who has the power to know the states of life of all in heaven and on earth and to judge each one according to his state?
3. And no one in heaven or on the earth or under the earth was ableNo one in the higher heavens or in the lower heavens [had the power]
to open the book,to know the states of life of all and to judge each one according to his state.
or to look in it.Not the least power.
4. So I wept much, that no one was found worthy to open and read the book, or to look in it.Grief of heart, that if no one could do this, all would perish.
5. But one of the elders said to me, "Do not weep.Consolation.
Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has prevailedThe Lord, who by His own power conquered the hells and put everything into order when He was in the world, through the Divine goodness united to the Divine truth in His humanity.
to open the book and to loose its seven seals."The same here as before [verses 2, 3].
6. And I looked, and behold, in the midst of the throne and of the four living creatures, and in the midst of the elders,From the inmost elements of heaven, the Word, and the church, and so in all their constituents.
a Lamb standing as though slain,The Lord in respect to His humanity not acknowledged in the church as Divine.
having seven hornsHis omnipotence.
and seven eyes,His omniscience and Divine wisdom,
which are the seven spirits of God sent out into all the earth.that from it emanates Divine truth throughout the whole world, wherever religion is found.
7. Then He came and took the book out of the right hand of Him who sat on the throne.The Lord in respect to His Divine humanity embodies the Word, and this from His Divinity within Him, and thus He will execute judgment based on His Divine humanity.
8. Now when He had taken the book,When the Lord prepared to execute judgment, and thereby put back into order everything in heaven and on earth.
the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb,A humility and worship of the Lord on the part of the higher heavens.
each having a lyre,A confession of the Lord's Divine humanity springing from spiritual truths.
and a golden bowl full of incense,A confession of the Lord's Divine humanity springing from spiritual goods.
which are the prayers of the saints.Thoughts that are matters of faith springing from affections that are matters of charity in people who worship the Lord in accord with spiritual goods and truths.
9. And they sang a new song,An acknowledgment and glorification of the Lord as being the only judge, redeemer and savior, thus God of heaven and earth.
saying, "You are worthy to take the book and to open its seals,The same here as before [verses 2, 3].
because You were slain and have redeemed us to God by Your blood,Deliverance from hell and salvation by conjunction with Him.
out of every tribe and tongue and people and nation,The Lord has redeemed those in the church or in any other religion who are impelled by truths in respect to their doctrine and by goods in respect to their life.
10. and have made us kings and priests to our God;They have from the Lord wisdom from Divine truths and love from Divine goods.
and we shall reign on the earth."And they will dwell in His kingdom, He in them and they in Him.
11. Then I looked, and I heard the voice of many angels around the throne, the living creatures, and the elders;A confession and glorification of the Lord by angels of the lower heavens,
and the number of them was ten thousand times ten thousand, and thousands of thousands,all possessing truths and goods.
12. saying with a loud voice, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom, and... honor and gloryA confession from the heart that to the Lord in His Divine humanity belong omnipotence, omniscience, Divine good and Divine truth -
and blessing!"all these being in Him, and from Him in them.
13. And every created thing which is in heaven and on the earth and under the earth and such as are in the sea, and all that are in them, I heard saying,A confession and glorification of the Lord by angels of the lowest heavens,
"Blessing and honor and glory and strength be to Him who sits on the throne, and to the Lamb, forever and ever!"that present in the Lord from eternity and so in His Divine humanity is everything of heaven and the church - Divine good and truth, and Divine power - and that these are present in them from Him.
14. Then the four living creatures said, "Amen!"A Divine confirmation from the Word.
And the twenty-four elders fell down and worshiped Him who lives forever and ever.Humility before the Lord on the part of all in the heavens, and out of humility worship of Him, from whom and in whom is eternal life.THE EXPOSITION

And I saw in the right hand of Him who sat on the throne a book written inside and on the back. (5:1) This symbolizes the Lord in respect to His underlying Divinity from eternity, to whom belongs omnipotence and omniscience, and who embodies the Word, who also of Himself knows the states of life of all in heaven and on earth, in every particular and in their entirety.

He who sat on the throne means the Lord in respect to His underlying Divinity from which His humanity originates, for the statement follows that the Lamb took the book out of the right hand of Him who sat on the throne (verse 7), and the Lamb means the Lord in respect to His humanity. The book written inside and on the back means the Word in every particular and in its entirety - "inside" meaning in every particular, and "on the back," in its entirety. Inside and on the back also mean the inner meaning of the Word, which is spiritual, and its outer meaning, which is natural. The right hand means the Lord in respect to His omnipotence and omniscience, because the subject is the exploration of all in heaven and on earth on whom the Last Judgment would fall, and their separation.

As the embodiment of the Word, the Lord knows of Himself the states of life of all in heaven and on earth, because He is Divine truth itself, and Divine truth itself, of itself, knows everything. This, however, is a secret which we disclosed in Angelic Wisdom Regarding Divine Love and Wisdom.

The fact that the Lord was the Word, that is to say, Divine truth, in respect to His Divinity from eternity is apparent from this statement in John:

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. (John 1:1)

And the fact that the Lord came to embody the Word even in respect to His humanity, from this statement also in John:

And the Word became flesh... (John 1:14)

It can be seen from this what is meant by the testimony that the book was in right hand of Him who sat on the throne, and that the Lamb took the book from it (verse 7).

(:Ссылки Apocalypse Revealed 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265-266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284-285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293; Revelation 5:2, 5:3, 5:4, 5:5, 5:6, 5:7, 5:8, 5:9, 5:10, 5:11, 5:12, 5:13, 5:14)


[2] Since the Lord embodies the Word, and the Word is the Divine truth which forms heaven and the church in general, and each angel in particular so as to have heaven in him, and each person so as to have the church in him, and because the Word is here meant by the book on the basis of which and according to which all are to be judged, therefore we find references here and there to being written in the book, to being judged on the basis of the book, and to being blotted out from the book, where the subject is someone's state of eternal life, as in the following places:

(The Ancient of Days) sat in judgment, and the books were opened. (Daniel 7:10)

...your people shall be delivered, every one who is found written in the book. (Daniel 12:1)

My frame was not hidden from You... ...on Your book were written all the days..., and not one of them is missing. (Psalms 139:15-16)

(Moses said,) ."..I pray, blot me out of Your book which You have written." And Jehovah said..., "He who has sinned against Me, him I will blot out of My book." (Exodus 32:32-33)

Let them be blotted out of the book of life, and not be written with the righteous. (Psalms 69:28)

I saw (that) books were opened. And another book was opened, which is the Book of Life. And the dead were judged according to the things which were written in the Book, according to their works..., and if anyone was not found written in the Book of Life, he was cast into the lake of fire. (Revelation 20:12-15)

There shall not enter into (the New Jerusalem) anything... but those who are written in the Lamb's Book of Life. (Revelation 21:27)

All... will worship (the beast), whose names have not been written in the Book of Life of the Lamb... (Revelation 13:8, cf. 17:8)

That the Book means the Word may be seen in the book of Psalms:

In the scroll of the book it is written of me. (Psalms 40:7)

And in Ezekiel:

I looked, and lo, there was a hand stretched out to me, and... in it the scroll of a book... written in front and in back... (Ezekiel 2:9-10)

...the book of the words of Isaiah... (Luke 3:4)

...the Book of Psalms... (Luke 20:42)

(:Ссылки Daniel 7:9-10; Revelation 20:12, 20:15)

Перейти в раздел / 962  

← предыдущие   следующие →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 256, 280, 298, 335, 469, 588, 678, 874, 958

Other New Christian Commentary

Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Переведите