Wat is er echt gebeurd met Pasen?

      Написано New Christian Bible Study Staff (machine translated into Nederlands)
Чтобы продолжить поиск во время просмотра, воспроизведите видео в новом окне.

This video is a product of the Swedenborg Foundation. Follow these links for further information and other videos: www.facebook.com/offthelefteye and www.Swedenborg.com

Чтобы продолжить поиск во время просмотра, воспроизведите видео в новом окне.

This video is a product of the Swedenborg Foundation. Follow these links for further information and other videos: www.facebook.com/offthelefteye and www.Swedenborg.com

Чтобы продолжить поиск во время просмотра, воспроизведите видео в новом окне.

This video is a product of the Swedenborg Foundation. Follow these links for further information and other videos: www.facebook.com/offthelefteye and www.Swedenborg.com

The disciples Peter and John running to the tomb on the morning of the Resurrection, a painting by Eugène Burnand

Wat leert de Nieuwe Kerk over Pasen? Het is een korte vraag, maar het gaat om een groot netwerk van samenhangende ideeën. Het kan niet goed worden beantwoord in een geluidshap, dus wees geduldig met mij...

Ten eerste geloven we in God - slechts één God - die alles creëert en in stand houdt, inclusief ons fysieke universum.

Wij geloven dat God de liefde zelf is, en de wijsheid zelf. Het is de aard van de liefde om anderen buiten zichzelf te willen liefhebben, en hen gelukkig te maken, en met hen verbonden te zijn. Het is de aard van de wijsheid om de middelen, de kennis te verschaffen om de liefde te laten werken.

God heeft vanuit zijn kern van Goddelijke Liefde, met behulp van zijn Goddelijke Wijsheid, het universum (de Oerknal?) geschapen, en uiteindelijk, als onderdeel daarvan, ons sterrenstelsel, het zonnestelsel en de Aarde. Door zijn creatieve voorzienigheid begon het leven op aarde. In de loop van miljoenen jaren ontwikkelde het zich tot steeds complexere levensvormen, totdat God op den duur de ontwikkeling van mensen met een rationele geest, die in staat zijn om spirituele waarheden te begrijpen, tot stand kon brengen. Door die waarheden zouden de mensen in staat zijn om elkaar als buren lief te hebben, en om God lief te hebben, in zijn wegen te wandelen, zijn liefde en wijsheid te ontvangen en met Hem verbonden te zijn.

Het maakt deel uit van Gods Voorzienigheid om altijd een manier open te houden om met ons te communiceren, zodat we waarheden kunnen ontvangen die zijn aangepast aan onze staat. Hij communiceerde met de vroege mensen door een meer direct bewustzijn, maar naarmate we meer extern werden, gebruikte hij sommige mensen als profeten, of openbaarders, om zijn waarheden op te schrijven, en om ze aan anderen te vertellen. Sommige van deze openbaringen zijn zeer oud, naar menselijke maatstaven. In de Boeken van Mozes, zelf misschien 3500 jaar oud, verwijst Mozes naar nog meer oude boeken - "De oorlogen van Jehova", "Aankondigingen", en "Het Boek van Jasher", die deel uitmaakten van een oud Woord.

In de tijd voordat Jezus Christus werd geboren, waren de waarheden uit het Oude Woord gecorrumpeerd of grotendeels vergeten en waren polytheïsme en afgoderij wijdverbreid. Van de 12 stammen van de Kinderen van Israël werden er 10 verspreid en opgeslokt in de omringende cultuur. In Jeruzalem en omgeving heeft de Joodse kerk het Oude Testament nog steeds in stand gehouden en de gelovigen hebben de grondbeginselen ervan nog steeds in acht genomen, maar zelfs binnen het Jodendom was een deel van de uitwendige aanbidding hol. Er waren nog steeds mensen in eenvoudig goeden doen, die de nieuwe waarheden van de Heer graag zouden ontvangen - Maria, Jozef, Elizabeth, Zacharias, Anna, Simeon en later de apostelen, en dan de scharen die bijeenkwamen om Jezus de waarheid te horen prediken en door Hem genezen te worden.

De Nieuwe Kerk leert dat Jezus Christus zelf God was, die een menselijk lichaam aannam, zodat Hij onder ons kon leven en ons de essentiële waarheden leerde die we nodig hebben om ze te kunnen volgen, en door dit te doen onze geest te openen om zijn liefde te ontvangen en uit te dragen.

Wij geloven ook dat een deel van zijn methode om ons te verlossen bestond uit het aannemen van een menselijke erfelijkheid met haar verleidelijkheid, zodat hij het kwaad direct kon bestrijden. Waar kwam het kwaad vandaan? Wij geloven dat mensen onsterfelijke zielen hebben. Als ons lichaam sterft, leven we verder in een spirituele wereld. In die wereld kunnen we niet doen alsof we goed zijn als we dat niet zijn - onze ware aard wordt duidelijk. En we gaan naar gelijkgestemde mensen, zoals we dat ook in deze wereld doen, behalve met een duidelijker zicht. Als we fundamenteel meer van onze naaste en God houden dan van onszelf, zullen we vriendelijke, naburige samenlevingen creëren. Als we fundamenteel op zoek zijn naar "nummer één", zullen onze samenlevingen de neiging hebben om naar de vervelende, helse plaatsen te gaan. God heeft de hel niet geschapen, maar hij dwingt ons niet om goed te zijn, want dat zou onze vrijheid vernietigen. Dus, hij laat ons toe om hells voor onszelf te creëren. We kunnen het ook op aarde doen, als slechte mensen macht hebben. Nazi-Duitsland was daar een ultralicht voorbeeld van, naast vele andere.

Nu geloven wij in de Nieuwe Kerk, zoals veel mensen, dat er een relatie is tussen de geestelijke wereld en de natuurlijke wereld, en dat we onderhevig zijn aan geestelijke invloeden. Het populaire beeld van de beschermengel heeft eigenlijk enige basis in spirituele feiten, en het beeld van de engel op de ene schouder en de duivel op de andere is ook reëler dan comfortabeler is om over na te denken.

We zijn geneigd om tijdens ons leven slechte dingen te doen. Deze verleidingen vloeien naar ons toe van kwaadaardige mensen in de geestelijke wereld. In de normale orde van de dingen wordt de kracht van dit kwaad in bedwang gehouden door de instroom uit de hemel in evenwicht te brengen, waar de liefde van de Heer door goede samenlevingen stroomt en zich aan ons communiceert. Ten tijde van de geboorte van de Heer was de balans precair - de hel was te sterk geworden en het kwaad was te invloedrijk. We zien illustraties hiervan in de verhalen van het Nieuwe Testament, waar Jezus en zijn discipelen in veel gevallen mensen genezen die in het bezit zijn van demonen.

Een deel van de opdracht van de Heer was dus om de macht van de helse invloed te beteugelen, en hij deed dit door zich te laten verleiden door de mens die het van Maria had overgenomen, en door elke verleiding op zijn beurt te winnen, om de macht van elke helse maatschappij te capteren. In de verhalen van het Nieuwe Testament zien we enkele van die verleidingen - toen Hij door de duivel werd verleid in de wildernis, en in de Hof van Getsemane, en aan het kruis. Maar hij veroverde ze allemaal, zelfs de laatste waar hij twijfelde of zijn missie wel geslaagd was.

Wat is er dan met Pasen gebeurd?

God is als Jezus Christus naar de aarde gekomen om een hele reeks profetieën uit het Oude Testament in vervulling te laten gaan. Hij had, door middel van een levenslange reeks verleidingen, gevochten met de krachten van de hel en deze onderworpen, waarbij hij het evenwicht herstelde dat de mensen in staat stelde om vrijelijk hun levensloop te kiezen. Hij had ons de nieuwe waarheden geleerd die we nodig hadden, zodat we, als we dat wilden, konden leren hoe we goed konden zijn. Hij had een nieuw communicatiekanaal geopend - we konden ons hem nu in menselijke vorm voorstellen - niet alleen als een verafgelegen, vormloze God, maar als een God die van ons houdt, ons wil redden en in wiens beeld en gelijkenis we zijn gemaakt.

De kruisiging was de klimatologische verleiding, en de overwinning, in een leven van overwinning op het kwaad. Het menselijk lichaam dat de Heer van Maria overnam, werd verheerlijkt en bekeerde zich tot de Goddelijke substantie. Daarom werd het niet gevonden in het graf op Paaszondag, toen de steen werd weggerold.

Na Pasen kon - en deed - de Heer nog steeds verschijnen voor zijn volgelingen, maar zij zagen hem met hun geestelijke ogen open. Ze volgden hem naar Galilea en waren getuige van zijn opstijging naar de hemel. En toen verspreidden ze zich over de wereld, leerden ze de waarheden die hij hen had geleerd, en gaven ze het goede voorbeeld, zodat het christendom de grootste religie ter wereld werd.

Toen de christelijke religie zich verspreidde, kropen er valse ideeën in. Hier zijn enkele belangrijke punten in onze overtuiging, die deze onwaarheden bestrijden:

- We geloven niet dat Jezus een apart persoon van God was. Hij was God.

- We geloven niet dat hij zichzelf aan het kruis heeft opgeofferd om zich te verzoenen met God voor de zonden van de mensheid. Hij was God. In plaats daarvan liet hij zich kruisigen, omdat hij daarmee kon laten zien dat zelfs de dood van het fysieke lichaam niet definitief was - niet iets dat echt macht had over het goede en de waarheid. Zijn verrijzenis was de belangrijkste gebeurtenis.

Wij geloven dat Maria goed was, maar niet dat ze volmaakt was, noch dat ze zonder zonde geboren was. Ze werd gekozen om de moeder van de Heer te zijn omdat ze, net als Jozef, deel uitmaakte van het overblijfsel van eenvoudige, goede mensen die de wil van de Heer gehoorzaamden en wier geloof de vervulling van zijn zending mogelijk zou maken. De erfelijkheid door Maria bevatte echter normale neigingen tot het kwaad die Jezus openden voor verleidingen, wat een noodzakelijk onderdeel van het plan was.

Er zijn ook niet-christelijke ideeën die geld hebben in onze cultuur, hoewel we denken dat ze vals zijn. Hier zijn enkele belangrijke punten in ons geloof:

- Wij geloven niet dat Jezus Christus een romance had met of getrouwd was met Maria Magdalena.

- Wij geloven niet dat Jezus Christus slechts een goede leraar of een man met een voorbeeldig karakter was, die later door zijn discipelen werd vergoddelijkt.

- Wij geloven dat Jezus Christus wel degelijk bestond als een historische figuur, en dat Hij de vleesgeworden God was, en dat de Evangeliën essentiële waarheden bevatten waar we naar moeten leven.