Ukholo Lwangempela kanye Nemibono Enhle Engabalulekile


Это перевод: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions по Jared Buss

Машинный перевод на isiZulu

Описание:

Izwe libonakala lithi inkolo ayiselaphanga lutho, ngakho kuyisisindo esifile isizwe sesintu esingasilahla. Kodwa lokhu kungemuva.

Дата создания: 2023

Благодаря: New Christian Bible Study machine translation team.

Авторские права: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Лицензия: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Просмотрите условия

О: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Рекомендуемые цитаты:

Ukholo Lwangempela kanye Nemibono Enhle Engabalulekile. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Назад