Istinska Kršćanska Religija # 1

Istinska Kršćanska Religija      

Изучить этот эпизод

Перейти в раздел / 853  

следующие →

1. VJERA NOVOG NEBA I NOVE CRKVE

Ova vjera je na početku predstavljena u njezinoj generalnoj i njezinoj pojedinačnoj form 2. Kraljevi Ona je predstavljena na taj način da bi poslužila kao predgovor cijelom djelu koje slijedi, tako reći poput kapije kojom se ulazi u hram, i kao kratak izvod u kojem su naredne pojedinosti uredno sažete. Rečeno je za nju da je ‘Vjera Novog Neba i Nove Crkve’ pošto nebo, gdje su anđeli, i Crkva, u kojoj su ljudi, djeluju kao jedno poput unutarnjeg i vanjskog u slučaju čovjeka. Otud proizlazi da je pripadnik Crkve, koji je u dobru ljubavi od istina vjere, i u istinama vjere iz dobra ljubavi, s obzirom na unutrašnjosti njegova uma anđeo nebeski. Na taj način on nakon smrti ulazi u nebo, i tamo uživa sreću u onoj mjeri u kojoj su ovi principi u njemu sjedinjeni. Prema tome, treba znati da je ova vjera u njezinoj sažetoj formi pokazatelj i kapija novog neba koje je sada 1 formirano od strane Gospoda.

-----
Footnotes:

1. ‘Sada’ označava godinu 1757.

-----

(:Ссылки Danijel 7:13-14; Jeremija 33:15-16)

Перейти в раздел / 853  

следующие →

   Изучить этот эпизод
Видео-ролики из Фонда Сведенборга

Видео ролики, показанные здесь, обеспечены нашими друзьями в the Swedenborg Foundation. Вы можете узнать больше о них здесь:swedenborg.com.


True Christianity - Swedenborg & Life Live

Broadcast live, we'll give you a taste of Swedenborg's work True Christianity, answer your questions, and have some fun!


Many thanks to the Lord's New Church (www.lordsnewchurch.org) for the permission to use this translation on this site.


Переведите