Goddelijke Voorzienigheid # 187

Изучить этот эпизод

        
/ 340  
  

187. 4. Het is de mens gegeven de Goddelijke Voorzienigheid aan de rug en niet in het aangezicht te zien, en ook alleen in een geestelijke staat en niet in de natuurlijke staat.

De Goddelijke Voorzienigheid aan de rug en niet in het aangezicht zien, is ná de werking en niet ervóór zien; en uit een geestelijke staat en niet uit de natuurlijke staat, is vanuit de hemel en niet vanuit de wereld. Al diegenen die de invloed vanuit de hemel opnemen en de Goddelijke Voorzienigheid erkennen, en vooral zij die door hervorming geestelijk zijn geworden, zien, wanneer zij gebeurtenissen zien in een bepaalde wonderlijke reeks, dit als het ware vanuit innerlijke erkenning, en belijden dit ook. Deze mensen willen dit niet zien in het aangezicht, dat wil zeggen, voordat zij bestaat, want zij vrezen dat hun wil mocht binnentreden in iets van de orde en van de voortgang ervan. Anders zij die niet enige invloed toelaten vanuit de hemel, maar alleen vanuit de wereld; vooral zij die vanuit de bevestiging van schijnbaarheden bij zich natuurlijk zijn geworden. Dezen zien niet iets van de Goddelijke Voorzienigheid aan de rug of na haar, maar zij willen haar zien in het aangezicht of voordat zij bestaat. Omdat de Goddelijke Voorzienigheid werkt door middelen en middelen gemaakt worden door de mens of door de wereld, schrijven zij het daarom, hetzij zij dit in het aangezicht hetzij aan de rug zien, òf aan de mens òf aan de natuur toe, en bevestigen zich zo in de ontkenning ervan. De oorzaak dat zij dit zo toeschrijven, is omdat hun verstand gesloten is van hoger af, en alleen geopend vanuit het lagere, dus gesloten naar de hemel en geopend naar de wereld, en vanuit de wereld de Goddelijke Voorzienigheid zien is niet mogelijk, maar die vanuit de hemel zien, is wel mogelijk. Soms heb ik bij mijzelf gedacht of zij als hun verstand van hoger af werd geopend en zij, als op klaarlichte dag zagen dat de natuur in zich dood is en dat het menselijk inzicht in zich er geen is, maar dat het vanuit de invloed is dat het ene en het andere schijnt te zijn, de Goddelijke Voorzienigheid zouden erkennen, maar ik doorvatte dat zij die zich voor de natuur en voor de menselijke voorzichtigheid hebben bevestigd niet zouden erkennen, omdat het van beneden invloeiende natuurlijke licht terstond het van boven invloeiende licht zou uitblussen.

  
/ 340  
  
   Изучить этот эпизод
Table of Contents
Opdat men kan verstaan wat de Goddelijke Voorzienigheid is, en dat dit de leiding is van de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid van de Heer, is het van belang de dingen te weten die over de Goddelijke Liefde en over de Goddelijke Wijsheid in de verhandeling daarover eerder zijn gezegd en 1-26 De hemel is niet vanuit enige engelen, van de aanvang geschapen, en de hel is niet vanuit enige duivel die als ‘engel des lichts’ geschapen en uit de hemel neergeworpen werd, maar zowel de hemel als de hel zijn vanuit het menselijk geslacht; de hemel vanuit hen die in de liefde van het goede 27-45 In de Christelijke wereld is het bekend dat God de Oneindige en de Eeuwige is, want in de Leer van de Drievuldigheid, die van Athanasius de naam heeft, wordt gezegd dat God de Vader oneindig, eeuwig en almachtig is, evenzo God de Zoon en God de Heilige Geest, en dat zij evenwel niet drie 46-69 De wetten van de Goddelijke Voorzienigheid zijn de mensen onbekend. 70 Het is een wet van de Goddelijke Voorzienigheid dat de mens vanuit het vrije volgens de rede zal handelen. 71-99 Het is de Wet van de Goddelijke Voorzienigheid dat de mens zoals vanuit zich de boze dingen als zonden in de uitwendige mens zal verwijderen, en dat zo en niet anders de Heer de boze dingen kan verwijderen in de innerlijke mens en dan tegelijk in de uitwendige. 100-128 Het is een wet van de Goddelijke Voorzienigheid dat de mens niet door uitwendige middelen zal worden gedwongen om te denken en te willen en dus zo om te geloven en lief te hebben die dingen die van de godsdienst zijn; maar dat de mens zichzelf daartoe zal leiden en soms zal dwingen. 129-153 Het is een Wet van de Goddelijke Voorzienigheid dat de mens uit de Heer vanuit de hemel geleid en geleerd zal worden, door het Woord, de Leer en de predikingen hieruit, en dit in alle schijn zoals uit zichzelf. 154-174 De natuurlijke mens die de Goddelijke Voorzienigheid niet gelooft, denkt bij zichzelf: wat is Goddelijke Voorzienigheid wanneer boze mensen tot ereposten worden verheven en schatten gewinnen meer dan de goede mens, en dat vele dergelijke dingen degenen gelukken die de Goddelijke Voorzienigheid 175-190 Er is niet iets zoals de eigen voorzichtigheid; het schijnt alleen dat die er is en ook schijnen moet of die er is; maar de Goddelijke Voorzienigheid is universeel omdat het is in de meest afzonderlijke dingen. 191-213 De Goddelijke Voorzienigheid beschouwt de eeuwige dingen en de tijdelijke dingen niet anders dan voor zoveel als die samenstemmen met de eeuwige. Dat de Goddelijke Voorzienigheid de eeuwige dingen beschouwt en de tijdelijke dingen niet anders dan voor zoveel als die één maken met de eeuwige, 214-220 De mens wordt niet innerlijk binnengelaten in de ware dingen van het geloof en in de goede dingen van de naastenliefde tenzij voor zoveel als hij daarin gehouden kan worden tot aan het einde van zijn leven. 221-233 De ‘wetten van de toelating’ zijn ook de wetten van de Goddelijke Voorzienigheid. 234-274 Boze dingen worden toegelaten ter wille van het einddoel en dit is de zaliging. Indien de mens in de liefde waarin hij geschapen is, geboren zou worden, zou hij niet in enig boze zijn, ja zelfs ook niet weten wat het boze is; want wie niet in het boze is geweest en vandaar niet in het boze is, 275-284 De Goddelijke Voorzienigheid is evenzeer bij de bozen als bij de goeden. 285-307 De Goddelijke Voorzienigheid eigent niemand het boze noch iemand het goede toe, maar de eigen voorzichtigheid eigent beide toe. Het wordt bijna door eenieder geloofd dat de mens denkt en wil vanuit zich en vandaar spreekt en handelt vanuit zich. 308-321 Elk mens kan hervormd worden en er is niet zoiets als een voorbeschikking. 322-330 De Heer kan niet handelen tegen de wetten van de Goddelijke Voorzienigheid, omdat daar tegen handelen zou zijn handelen tegen Zijn Goddelijke Liefde en tegen Zijn Goddelijke Wijsheid, en zo dus tegen Zichzelf. 331-340
Видео-ролики из Фонда Сведенборга

The videos shown here are provided by our friends at Off The Left Eye, a project of the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: offthelefteye.com.


Does God Control Good Luck? - Swedenborg & Life

Are all the details of our lives really under God's constant care? What about luck, chance, and misfortune? We give you answers to these and other common sense questions about divine providence.


Why Bad Things Happen - Swedenborg and Life

Good and evil are opposing forces that exist in everyone’s life. Buy why? We're here to share an interesting philosophy on why this duality is a necessary part of life.

Ресурсы для родителей и учителей

Материал перечисленный здесь обеспеченный нашими друзьями в the General Church of the New Jerusalem. Вы можете исследовать/посмотреть их полную библиотеку следуя this link.


 Divine Providence
The Lord keeps the world in a state of order through His Divine providence, which is directed above all to the human race.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl


Переведите