Echtelijke Liefde # 360

Написано Эмануэль Сведенборг

Изучить этот эпизод

  
/ 535  
  

360. Het zal worden gezegd hoe de liefde ontbrandt en ontsteekt tot de ijver zoals het vuur tot de vlam, vanwege de aantasting ervan.

De liefde zetelt in de wil van de mens; maar zij ontbrandt niet in de wil zelf, maar in het verstand; zij is immers in de wil zoals een vuur en in het verstand zoals een vlam.

De liefde in de wil weet ten aanzien van zich niets, omdat zij niets van het hare daar voelt, noch uit zichzelf daar handelt; maar dit vindt plaats in het verstand en het denken daarvan; en wanneer daarom de liefde wordt aangetast, verbittert zij zich in het verstand, wat plaatsvindt door verschillende redeneringen.

Deze redeneringen zijn zoals houtblokken die het vuur aansteekt en die vandaar branden, ze zijn dus zoals evenzovele aanstekers of zoals evenzovele brandstoffen, ten gevolge waarvan die geestelijke vlam ontstaat, die van grote verscheidenheid is.

  
/ 535  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl