სიკვდილი არ არის ისეთი, როგორიც ჩანს


Это перевод: Death is not what it seems to be по Jared Buss

Машинный перевод на ქართული ენა

Описание:

სიტყვის შინაგანი მნიშვნელობა სავსეა სიკვდილის შესახებ სწავლებებით, რომლებიც ემსგავსება წინააღმდეგობებს ან პარადოქსებს.

Дата создания: 2023

Благодаря: New Christian Bible Study machine translation team.

Авторские права: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Лицензия: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Просмотрите условия

О: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Рекомендуемые цитаты:

სიკვდილი არ არის ისეთი, როგორიც ჩანს. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Назад