Авакум 3:12

Учиться

       

12 У люті ступав Ти землею, у гніві людей молотив.