Новий Завіт - переклад Куліша (1871)


Авторское право / приписание:

Ukrainian: New Testament (P.Kulish, 1871)
Translated by P. Kulish
Published in 1871.

Лицензия — Public domain


Back