John 10:31

Учиться

             |

31 Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Judio upang siya'y batuhin.