Job 22:19

Учиться

     

19 Nakikita ng mga matuwid at nangatutuwa; at tinatawanang mainam ng walang sala: