5 Mosebok 8:2

Study

                 |

2 Och du skall komma ihåg allt vad som har skett på den väg HERREN, din Gud, nu i fyrtio åt har låtit dig vandra i öknen, för att tukta dig och pröva dig, så att han kunde förnimma vad som var i ditt hjärta: om du ville hålla hans bud eller icke.


Комментарий к этой строфе  

Написано Alexander Payne

Verse 2. You shall ever bear in mind the dealings of the Divine Love and Wisdom in Providence whereby the Lord has led you through periods of temptation and desolation to reduce the obstructions arising from self, and to give you confidence in Him, to show you the evils of your own heart, and to show you whether your will was in conformity with Divine order or not.