Jesus Prays at His Baptism (Lukáš 3:21)

Учиться

           |

21 I stalo se, když se křtil všecken lid, a když se pokřtil i Ježíš, a modlil se, že otevřelo se nebe,