Jov 27:18

Учиться

     

18 Gradi sebi kuću kao moljac, i kao kolibu koju načini čuvar.