Psalmės 44:25

Учиться

       

25 Mūsų siela parkritusi į dulkes; mūsų kūnas parblokštas žemėn.