2 Királyok 1:2

Учиться

       

2 És mikor Akházia kibukott az õ felházának korlátján Samariában, és megbetegedék, követeket külde el, a kiknek azt parancsolá: Menjetek el, kérdjetek tanácsot a Baálzebubtól, az Ekron istenétõl, hogy meggyógyulok-é e betegségbõl?


Комментарий к этой строфе  

Написано Henry MacLagan

Verse 2. For then its faith and life are degraded through the abuse of the knowledges of Divine Truths in the letter of the Word, the internal things of spiritual worship being neglected, and evil affections prevailing; so that, in selfish fear, its members seek salvation in the extreme evils and falsities of faith alone which is barren and desolate.