Job 23:2

Учиться

     

2 "Tänäänkin on valitukseni niskoittelua! Minun käteni on raskas huokaukseni tähden.