numerot 12:7

Учиться

                 |

7 Vaan ei niin palveliani Moses, joka koko minun huoneessani uskollinen on.


SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)