Psalm 55:8

Учиться

     

8 Ziet, ik zou ver wegzwerven, ik zou vernachten in de woestijn. Sela.