Psalm 55:5

Учиться

     

5 Mijn hart smart in het binnenste van mij, en verschrikkingen des doods zijn op mij gevallen.