I Koningen 17:2

Учиться

     

2 Daarna geschiedde het woord des HEEREN tot hem, zeggende:


Комментарий к этой строфе  

Написано Henry MacLagan

Verse 2. Consequently there is perception from the Lord with those who acknowledge the Word, that