1 Samuel 22:22

Учиться

       

22 Da sagde David til Ebjatar: "Jeg vidste dengang, at når Edomiten Doeg var der, vilde han give Saul Underretning derom! Jeg bærer Skylden for hele dit Fædrenehus's Død.


The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University