Žalmy 8:8

Учиться

              |

8 Ovce i voly všecky, také i zvěř polní,