Solomonova mudrost 11:4

Учиться

                 |

4 a kad su ožednjeli i tebe prizvali, napojiše se vode iz strme pećine i zagasiše žeđ iz tvrda kamena.