Nommers 19:8

Study

          

8 Ook die een wat haar verbrand het, moet sy klere in die water was en sy liggaam in die water bad, en hy sal tot die aand toe onrein wees.


Комментарий к этой строфе  

Написано Henry MacLagan

Verse 8. And thus also interior good in the natural man, which rejects evil and falsity must be cleansed until the state of purification is completed.    Исследование внутреннего смысла

Переведите