Das Obras de Swedenborg

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus # 1384

Estudar Esta Passagem

        
/ 10837  
  

1384. Wat de eerste soort betreft, die de engelen eigen is, en daarin bestaat, dat zij innerlijk gewaarworden, wat waar en goed is, en gewaarworden wat van de Heer komt, en wat van henzelf, en verder ook van waar en hoedanig datgene is wat zij denken, spreken en doen, wanneer het uit henzelf komt. Het werd mij gegeven met de zonen van de Oudste Kerk te spreken over hun innerlijke gewaarwording; zij zeiden dat zij niets uit zichzelf denken of denken kunnen, en niets uit zichzelf willen, maar dat zij bij alles, wat zij in het algemeen en in het bijzonder denken en willen en gewaarworden, wat van de Heer en wat van elders komt, en dat zij niet alleen gewaarworden, hoeveel van de Heer en hoeveel als van henzelf komt, maar ook, wanneer iets als van henzelf komt, waar het dan vandaan komt, van welke engelen, en verder van welke aard die engelen zijn, van welke aard hun gedachten, met alle verscheidenheid, en zo dus welke invloed het is, en ontelbare andere dingen meer. De innerlijke gewaarwording van deze soort zijn van een grote verscheidenheid; bij de hemelse engelen, die in de liefde tot de Heer zijn, bestaat een innerlijke gewaarwording van het goede en vandaar van al wat tot het ware behoort, en omdat zij uit het goede het ware gewaarworden, laten zij niet toe dat er gesproken, nog minder dat er geredeneerd wordt over het ware, maar zij zeggen: zo is het of zo is het niet. De geestelijke engelen echter, die ook innerlijke gewaarwording hebben, maar niet van dien aard als de hemelse engelen, spreken over het ware en het goede; niettemin worden zij het ware en het goede gewaar, maar met onderscheid, want de verscheidenheden van deze innerlijke gewaarwording zijn ontelbaar. De verscheidenheden rusten hierop, dat zij gewaarworden of iets komt van de wil van de Heer, of dat Hij het vergunt, of dat Hij het toelaat, waartussen een scherp onderscheid ligt.

  
/ 10837  
  
   Estudar Esta Passagem
Table of Contents
INHOUD. 6 GENESIS - TWEEDE HOOFDSTUK. 67 INHOUD. 190 INHOUD 324 INHOUD. 460 INHOUD 554 INHOUD 701 INHOUD. 832 INHOUD 971 INHOUD 1130 INHOUD 1279 INHOUD 1401 INHOUD 1535 INHOUD 1651 INHOUD 1778 GENESIS ZESTIENDE HOOFDSTUK 1886 INHOUD 1985 INHOUD 2136 INHOUD 2312 INHOUD 2496 INHOUD 2610 GENESIS 22:1-24 2764 INHOUD 2901 INHOUD 3012 INHOUD 3230 INHOUD 3357 INHOUD 3490 INHOUD 3656 DE INHOUD 3758 INHOUD In het voorafgaande hoofdstuk werd door de vier zonen van Jakob uit Lea gehandeld over de staat van de Kerk of van de mens die een Kerk wordt, ten aanzien van de opklimming vanuit het ware dat van het geloof is, tot het goede dat van de liefde is; in dit hoofdstuk wordt door de zonen 3902 DE INHOUD 4061 DE INHOUD 4232 DE INHOUD 4336 DE INHOUD 4425 Dit hoofdstuk gaat in de interne zin in op hoe al het andere in het Natuurlijke van de Heer Goddelijk werd gemaakt, de innerlijke aspecten van het Natuurlijke die nu door God 'Goddelijk wezen' werden gemaakt. 4536 DE INHOUD 4639 DE INHOUD 4665 DE INHOUD 4811 DE INHOUD 4960 INHOUD 5072 DE INHOUD 5191 GENESIS – TWEEENVEERTIGSTE HOOFDSTUK 5397 DE INHOUD 5574 DE INHOUD 5728 INHOUD 5867 INHOUD 5994 INHOUD 6059 DE INHOUD 6216 INHOUD 6328 INHOUD 6497 HOOFDSTUK 1 6634 HOOFDSTUK 2 6713 HOOFDSTUK 3 6825 INHOUD 6939 HOOFDSTUK 5 7087 HOOFDSTUK 6 7183 HOOFDSTUK 7 7264 HOOFDSTUK 8 7378 HOOFDSTUK 9 7495 HOOFDSTUK 10 7628 HOOFDSTUK 11 7763 HOOFDSTUK 12 7822 HOOFDSTUK 13 8038 HOOFDSTUK 14 8125 HOOFDSTUK 15 8258 HOOFDSTUK 16 8395 HOOFDSTUK 17 8554 HOOFDSTUK 18 8641 HOOFDSTUK 19 8748 HOOFDSTUK 20 8859
Das Obras de Swedenborg

Referências de entrada::

Arcana Coelestia 1919, 2144, 3528, 4626, 5145, 10155


   Ferramentas de Pesquisa Swedenborg

Outros Comentários do Novo Cristianismo

Videos da Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided by our friends at Off The Left Eye, a project of the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: offthelefteye.com.


Angels Can Tell Who Is Influencing Their Thoughts

In this episode, we’re exploring passages from Swedenborg’s "Secrets of Heaven", number 1383.


Perception and Our Senses - S&L Short Clips

Can the sense of smell teach us about perception? The ideal role of human perception is to know how closely any thoughts, feelings or actions are aligned with the will of God and heaven.


How to Find True Intuition - Swedenborg & Life

What is true intuition? And how do you get it?


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl

Das Obras de Swedenborg

 

Arcana Coelestia # 3528

Estudar Esta Passagem

        
/ 10837  
  

3528. 'Perhaps my father will feel me' means an inmost degree of perception. This is clear from the meaning of 'feeling' and so perceiving with the senses as the inmost and the all of perception, and from the meaning of 'father' as good, in this case Divine Good, since the Lord is the subject. The reason why 'feeling' means the inmost and the all of perception is that all sensory awareness is related to the sense of touch, and it has its origin in and arises from the power of perception. For sensory awareness is nothing else than the external aspect of the power of perception, and the power of perception is nothing else than the internal aspect of sensory awareness. What perception or the power of perception is, see 104, 371, 495, 503, 521, 536, 1383-1398, 1616, 1919, 2145, 2171, 2831. What is more, all sensory awareness and all power of perception, seemingly so various, are related to one single general and universal sense, namely that of touch. The variants of this - which is what taste, smell, hearing, and sight are - being forms of external sensory awareness are nothing else than different kinds of touch which owe their existence to internal sensory awareness, which is the power of perception. These matters could be corroborated by much experience, but this will be done in the Lord's Divine mercy in its own proper place. From this it is evident that 'feeling' in the internal sense is the inmost and the all of perception. Furthermore all power of perception, which is the internal aspect of sensory awareness, arises out of good, but not out of truth except from good by way of truth. For the Lord's Divine life flows into good and by way of that good into truth, and in this way gives rise to perception. From this it may be seen what 'supposing my father feels me' means, namely the inmost and the all of perception coming from good, and so from the Lord's Divine Good.

(Referências: Genesis 27:12)

  
/ 10837  
  
   Estudar Esta Passagem
Das Obras de Swedenborg

Referências de entrada::

Arcana Coelestia 3559, 3562, 5354, 6272, 10155

Divine Love and Wisdom 377

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121


   Ferramentas de Pesquisa Swedenborg

Outros Comentários do Novo Cristianismo


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Traduzir: