რას ამბობს ბიბლია ... ვინ არის შენახული?


Esta é uma tradução de: What the Bible says about... Who Is Saved? por John Odhner

Traduzido em ქართული ენა por The NCBSP AI team


Criado ou traduzido por: The NCBSP AI team

Data de criação: 2020

Crédito: The original text of this commentary or article was written by the staff or volunteers of the New Christian Bible Study Project, between 2014 and 2020. This translation was then generated using machine translation, either using DeepL's model, or Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Direitos de autor: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licença: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Ver termos


Citação sugerida:

რას ამბობს ბიბლია ... ვინ არის შენახული?. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back

Traduzir: