Wat is er echt gebeurd met Pasen?


Esta é uma tradução de: What really happened at Easter? por New Christian Bible Study Staff

Traduzido em Nederlands por The NCBSP AI team


Descrição:

Wat leert de Nieuwe Kerk over Pasen? Het is een korte vraag, maar het gaat om een groot netwerk van samenhangende ideeën. Het kan niet goed worden beantwoord in een geluidshap, dus wees geduldig met mij...

Criado ou traduzido por: The NCBSP AI team

Data de criação: 2020

Crédito: The original text of this commentary or article was written by the staff or volunteers of the New Christian Bible Study Project, between 2014 and 2020. This translation was then generated using machine translation, either using DeepL's model, or Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Direitos de autor: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licença: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Ver termos


Citação sugerida:

Wat is er echt gebeurd met Pasen?. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back

Traduzir: