Ware Christelijke Religie # 99

Estudar Esta Passagem

          
/ 853  
  

99. Dat deze vereniging wederkerig is, kan duidelijk uit de volgende plaatsen in het Woord blijken:

‘Filippus, gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben, en de Vader in Mij is, gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben, en de Vader in Mij is’, (Johannes 14:10-11);

‘Opdat gij moogt kennen en geloven, dat de Vader in Mij is, en Ik in de Vader’, (Johannes 10:36, 38);

‘Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U’, (Johannes 17:21);

‘Vader, al het Mijne is Uwe, en al het Uwe is Mijne’, (Johannes 17:10).

Dat de vereniging wederkerig is, komt omdat niet enige vereniging of verbinding tussen twee bestaanbaar is, wanneer niet beurtelings de een de ander tegemoet komt. Alle verbinding in de gehele hemel en in de gehele wereld en in de gehele mens komt nergens anders vandaan dan van de wederkerige toenadering van de een tot de ander, en ook daarvandaan, dat de een samen met de ander een en hetzelfde wil; daaruit ontstaat in elke bijzonderheid van beiden gelijkaardigheid en sympathie, en eensgezindheid en samenstemming. Van dien aard is de wederkerige verbinding van ziel en lichaam bij elk mens en van dien aard is de verbinding van de geest van de mens met de gevoels- en bewegingsorganen van zijn lichaam; van dien aard is de verbinding van hart en long, en van dien aard is de verbinding van wil en verstand en van dien aard is de verbinding van alle leden en ingewanden in zichzelf en onder elkaar in de mens. Van dien aard is ook de verbinding tussen de gemoederen van allen die elkaar innerlijk liefhebben, want zij is in alle liefde en vriendschap gegrift, want de liefde wil beminnen en bemind worden. Er is in de wereld een wederkerige verbinding van alle dingen die onderling nauw zijn verbonden: een dergelijke verbinding is die van de zonnewarmte met de warmte van hout en steen, van de levenswarmte met de warmte van alle vezels in de bezielde wezens; eveneens die van de grond met de wortels, door de wortels met de boom, en door de boom met de vrucht. Van dien aard is ook de verbinding van de magneet met het ijzer, enzovoort. Indien er geen verbinding plaatsvindt door de toenadering van de een tot de ander, onderling en wederzijds, dan vindt slechts een uiterlijke en niet een innerlijke verbinding plaats, en mettertijd vervalt deze uiterlijke verbinding beiderzijds vanzelf, en dermate soms dat de twee elkaar niet meer kennen.

  
/ 853  
  

Swedenborg Boekhuis Baarle Nassau, Netherlands Nederlandse vertaling door Henk Weevers 2010. Link markup by NCBSP.