Ukholo Lwangempela kanye Nemibono Enhle Engabalulekile


Esta é uma tradução de: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions por Jared Buss

máquina traduzida em isiZulu

Descrição:

Izwe libonakala lithi inkolo ayiselaphanga lutho, ngakho kuyisisindo esifile isizwe sesintu esingasilahla. Kodwa lokhu kungemuva.

Data de criação: 2023

Crédito: New Christian Bible Study machine translation team.

Direitos de autor: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licença: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Ver termos

Sobre: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Citação sugerida:

Ukholo Lwangempela kanye Nemibono Enhle Engabalulekile. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Voltar