Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala


Esta é uma tradução de: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions por Jared Buss

máquina traduzida em Tagalog

Descrição:

Ang mundo ay tila sinasabi na ang relihiyon ay hindi nakapagpagaling sa atin ng anuman, kaya ito ay isang patay na timbang na maaaring ibigay ng sangkatauhan. Ngunit ito ay paatras.

Data de criação: 2023

Crédito: New Christian Bible Study machine translation team.

Direitos de autor: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licença: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Ver termos

Sobre: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Citação sugerida:

Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Voltar