Engelenwijsheid over de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid # 349

Por Emanuel Swedenborg

Estudar Esta Passagem

      |   
/ 432  
  

349. DE ZICHTBARE DINGEN IN HET GESCHAPEN HEELAL GETUIGEN DAT DE NATUUR NIETS HEEFT VOORTGEBRACHT EN NIETS VOORTBRENGT, MAAR DAT HET GODDELIJKE VANUIT ZICH EN DOOR DE GEESTELIJKE WERELD ALLE DINGEN VOORTBRENGT.

De meeste mensen in de wereld spreken vanuit de schijnbaarheid, dat de zon door de warmte en het licht datgene voortbrengt wat men kan zien in de velden, akkers, tuinen en bossen; en ook dat de zon door haar warmte vanuit eitjes wormen uitbroedt en dat zij de beesten van het land en de vogels van de hemel doet voorttelen, ja zelfs ook dat zij de mens levend maakt. Degenen die alleen vanuit de schijnbaarheid zo spreken, kunnen zo spreken maar toch die dingen niet aan de natuur toeschrijven, want zij denken er niet over, zoals degenen die spreken over de zon dat zij opkomt en ondergaat en dagen en jaren maakt en dat zij nu op deze of die hoogte staat. Dezen spreken eender vanuit de schijnbaarheid en kunnen ook zo spreken, evenwel schrijven zij toch niet die dingen aan de zon toe, want zij denken niet aan de standplaats van de zon en de ronddraaiing van de aarde. Maar degenen die er zich in bevestigen dat de zon door de warmte en het licht die dingen voortbrengt die op de aarde verschijnen, schrijven tenslotte alle dingen aan de natuur toe en eveneens de schepping van het heelal, en worden naturalisten en tenslotte atheïsten. Ze kunnen weliswaar daarna zeggen dat God de natuur heeft geschapen en haar de macht heeft ingegeven om zulke dingen voort te brengen, maar dit zeggen zij uit de vrees voor het verlies van de goede naam; niettemin verstaan zij onder God de Schepper de natuur en sommigen het binnenste ervan en dan maken zij de Goddelijke dingen die de Kerk leert, tot niets.

  
/ 432  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.