Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus # 6467

Por Emanuel Swedenborg

Estudar Esta Passagem

      |   
/ 10837  
  

6467. Daaruit blijkt dat nooit enig mens het leven uit zich heeft en dus ook niet uit zich kan denken en willen, want het leven van de mens bestaat in denken en willen; er is immers een enig leven, namelijk dat van de Heer, dat invloeit in allen, maar verschillend wordt opgenomen en wel volgens de hoedanigheid die de mens over zijn ziel heeft gebracht door het leven in de wereld; vandaar worden bij de bozen de goede en ware dingen verkeerd in boze en valse dingen, maar bij de goede mens worden de goede dingen als goede dingen en de ware dingen als waarheden opgenomen; dit kan worden vergeleken met het licht dat uit de zon invloeit in de objecten; dit wordt in de objecten omgevormd en geschakeerd op verschillende wijze, volgens de vorm van de delen en vandaar verkeerd in, of droevige of vreugdevolle kleuren, dus volgens het hoedanige; eender brengt de mens, terwijl hij in de wereld leeft, over de zuiverste substanties, die van zijn innerlijk zijn, een hoedanigheid, volgens welke het leven van de Heer wordt opgenomen. Men moet weten dat het leven uit de Heer het leven van de liefde jegens het algehele menselijke geslacht is.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl