Sakaria 12:14

Estude

       

14 så ock alla övriga släkter var för sig, och deras kvinnor för sig.