Psaltaren 19:1

Estude

     

1 För sångmästaren; en psalm av David.