5 Mosebok 8:19

Study

              

19 Men om du förgäter HERREN, din Gud, och följer efter andra gudar och tjänar dem och tillbeder dem, så betygar jag i dag inför eder att I förvisso skolen förgås.


Comentário sobre este versículo  

By Alexander Payne

Verse 19. And it will certainly come to pass that if you forget the precepts of Divine Love and Wisdom, and follow after falsities proceeding from your own evil heart, and obey them, and worship them as true, the Divine Word now plainly warns you that in this case your spiritual life will perish.
Traduzir: