5 Mosebok 8:16

Study

              

16 och som gav dig manna att äta i öknen, en mat som dina fäder icke visste av -- detta på det att han skulle tukta dig och pröva dig, för att sedan kunna göra dig gott.


Comentário sobre este versículo  

By Alexander Payne

Verse 16. Who sustained you in these states of temptation with good from Himself, which was foreign to your hereditary nature, that He might reduce the love of evil within you, and that the evil and good might be separated, and that He might gift you with heavenly affections at the end of your time of probation;
Traduzir: