Amos 5:16

Estude

                 |

16 Därför, så säger HERREN, härskarornas Gud, HERREN: På alla torg skall dödsklagan ljuda, och på alla gator skall man ropa: »Ack ve! Ack ve!» Åkermännen skall man mana att brista ut i jämmer, och dödsklagan skall höjas av dem som äro förfarna i sorgesång;