Jov 27:12

Estude

     

12 Eto, vi sve vidite, zašto dakle jednako govorite zaludne stvari?